Werelderfgoed | Nationaal Park Kellerwald-Edersee

| | |


Werelderfgoed
Boggel


Naar de inhoud

Werelderfgoed als verantwoordelijkheid

Benoemd tot natuurlijk werelderfgoed

De Commissie voor het Werelderfgoed van de UNESCO heeft op 25 juni 2011 tijdens haar 35e zitting in Parijs beslist, dat de “Oude beukenbossen van Duitsland” worden opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Zij vormen een perfecte vervollediging bij het UNESCO-natuurlijk werelderfgoed „Beukenoerbossen van de Karpaten”, dat bestaat sinds 2007 en met hetwelke de Duitse gebieden nu een gemeenschappelijke monument vormen.


Alleen in Europa zijn er nog loofbossen, die bestaan onder de invloed van de ijstijd. Wereldwijd is het een uniek verschijnsel, dat één enkele boomsoort – de gewone beuk – in het kader van een voortdurend, ecologisch proces de bos- en ecosysteemvorming bepaalt van grote delen van een heel continent. Deze dominantie heeft zich binnen enkele millennia, sinds de laatste ijstijd, ontwikkeld – zowel geologisch als evolutionair gezien een extreem korte periode.


Tegenwoordig is binnen Europa vooral in Duitsland markant het ononderbroken proces zichtbaar, dat een stempel drukt op een continent.


De werelderfgoed site moet in toekomst nog aangevuld worden met verdere uit – stekende Europese beukenbosgebieden. Op die manier moet de weerspiegeling van het voortdurende ecologische proces en van de buitengewone biologische veelsoortigheid van de Europese beukenbossen in de verschillende biogeografische regio´s vervolledigd worden.


http://www.unesco.de/kultur/welterbe/welterbestaetten/welterbe-deutschland/alte-buchenwaelder-deutschlands.html
powered by webEdition CMS